Om Tradeunique

På Tradeunique ger vi liv åt era visioner.

Företaget TRADEUNIQUE HOLDING och dess medlemmar är aktiva på världsmarknaden inom design, arkitektur och byggkonstruktion sedan mer än 30 år tillbaka. Vi agerar som INVESTERARE, MEDINVESTERARE, GENERAL DESIGNER OCH GENERAL ENTREPRENÖR. Vi bygger nya byggnader, omvandlar och renoverar befintliga byggnader, inklusive historiska monument. Vi garanterar framgångsrik implementation av projekt av alla typer enligt den ”NYCKELFÄRDIGA” LÖSNINGEN.

VÅRA TJÄNSTER

INVESTERARE

Som den unika garanteraren av hög kvalitet, Tradeunique har slutfört mer än 20 större bygkonstruktionsprojekt, vilka har genomförts på Balkan och runtom Europa. Konstruktion av lyxiga hotel i Becici och Sochi, handel- och lägenhetscenters i Indija och Budva, lyxiga bostadskomplex i Marbella och St. Stephen är endast en del av vad Tradeunique har genomfört det senaste decenniet och helt med egna finanser, expertis och på rekordtid med tidsenliga standarder och processer. Ofelbara affärsinstinkter gjorde alla dessa projekt, efter så många år, synonymt för byggsatsningar vars nivåer är svåra att uppnå. Å ena sidan, kvalitet, finansiell säkerhet, punktlighet, enastående organisation, modern byggmaskinpark, expertis och professionalism hos personalen reflekterar på bästa sätt hur Tradeunique utför affärer, och å andra sidan, målen som Tradeunique har satt säkerställer att det finns många kommande lyckade projekt framåt för detta företag.

ENTREPRENÖR

Som generalentreprenör av markarbeten, grundläggning, stomkonstruktion, genom alla installationer och interiörsdekorationer, till landskapsutformning av ett helt område, bygger Tradeunique faciliteter i enlighet med specifika klientkrav och på NYCKELFÄRDIGA lösningen. Vi bygger kontorsbyggnader, shoppingcenters, lägenhetsbyggnader, hotel, rekreationcenters, tillverknings- och tjänsteanläggningar, lägenheter och bostadskomplex och lyxiga sommarhus. Vi har mer än två decennier av lyckade projekt bakom oss. Från ögonblicket vi blir er partner och signering av kontrakt sker, tar Tradeunique fullt ägandeskap för projektets framgång bland annat inkluderat alla dessa krävande steg, från utgrävning och uppbyggnad av de mest onåbara och oövervinnerliga terrängerna, installation och kalibrering av mekanik, elektricitet och vatten. Vi använder de senaste materialen, och utför installationerna utifrån internationella standarder, inreder interiören modernt, arkitektur och funktionella designen görs fullt rymliga. Dessa faktorer utgör en central grund för att ha Tradeunique som en säker affärspartner.

Design

Företaget Tradeunique har varit, är och förblir en pålitlig partner till seriösa globala och regionala företag som vill ha en distinktiv affärsstil – hög arbetskvalitet, erhållna tidsplaner, kompletta tjänster av alla faser inom design och byggkonstruktion. Som en generaldesigner tar vi fullt ägandeskap över uppgiften att rita alla huvudfaser av projektdokumentation, arkitekt och konstruktionslösningar; interna installationer; tekniska lösningar; specialstudier. Vårt företag utför alla faser inom design, från koncept, genom preliminära lösningar, projektutveckling, arbetspapper, erhålla godkännanden och tar med oss positiva slutsatser och lärdomar av de utförda tjänsterna inför framtida arbeten. Vi gör dessa saker genom kvalitet och ett professionellt ramverk som vi har skapat genom flera år av utövande och att tillsammans ”gå igenom” alla faserna från design till konstruktion och igångkörning av faciliteten in i drift.

ANDRA TJÄNSTER

UTRUSTNING

Företaget har moderna byggkonstruktion tillvägagångssätt, konstruktionscenter och en unik operationsbas som är beläget i Montenegro (Radanovici, near Budva). Operationell utrustning innehas i form utav lastbilar, traktorer, tippvagnar, tippningslastbilar, schaktningsmaskiner, grävmaskiner, kranar, sorteringsmaskiner, cylindrar, truckar och betongpumpar. Basen som uträcker sig till en totalyta om 32.552 m2 har ett garage för maskineri, öppet förråd (inhägnat) vars totalyta är 7.200 m2. Huvudförrådet och betongbasen (kapacitet 35m3/h) har betongkorgar och lastningsplats med access för fordon. Konstruktionsbasen består av följande faciliteter: Tre block för arbetarnas boenden – första blocket (1107.8 m2) med 52 rum med fyra bäddar, totalt 208 platser. Det andra blocket (392,8m2) - 16 rum med fyra bäddar - 64 totalt. Det tredje bocket (237.8 m2) - prefabricerad byggnad med 7 rum med 2 bäddar, även med kontor, arkiv och tvättrum. En separat del av köket – matserveringsblocket är avsett för arbetare och är beläget i den prefabricerade byggnaden och har en yta om 363,6 m2. Inom basen finns det dekorerade asfaltförbindelser, grönområden, parkering om 1.280 m2 och ett betongplatta för konstruktion av en ny byggnad med en area om 363.6 m2.Det finns en kokare för varm vatten med ett aggregat om 175 KW och ett område om 2.350 förrådsyta för basen.

PRODUKTION

Designers möter utmaningar som ger arktitekts- och byggkonstruktionslösningar inom angivna tid och finansiella begräsningar. Tack vare detta har företaget sedan 2005 lanserat sin egna tillverkning av aluminium och stålkonstruktioner. Den egna “Tradeunique produktionen” är specialiserat på tillverkning av aluminiumdörrar och fönster, hängfasader, glasväggar och fasad av kompositmaterial. Produktionssystemet inkluderar design, teknik och logistiska kontrollsystem. Arbetet med alla sektorer är väl ihopkopplade och synkroniserade vilket ger optimal produktionskapacitet med bästa möjliga kvalitet av slutprodukten i enlighet med tidsram och specifikationerna av projektuppgifterna. Tekniska system inkluderar produktionsanläggningar för produktionen av aluminium, stålkonstruktion för finbearbetning av stålarbete, ett stånd för processandet av kompositmaterial och processandet av ALUKOBOND. Kreativitet och engagemang hos ingenjörer med lång erfarenhet erhållna från mer än hundra slutförda projekt över Europa har resulterat högkvalitativa särskiljande produkter. Teamwork bidrar till det effektiva och säkra utförandet av arbetet. Kunskap och effektivt användande av material, tillverkningsprocess och platskapacitet bidrar till det tidspunkliga slutförandet. “Tradeunique Holding” är ett kraftfullt byggkonstruktionsföretag, en säker partner i de mest krävande projekten, en obestridd ledare inom design och framförallt en riktig värd som lyckas bedriva utvecklandet av lyxiga fastigheter och attraktiva landkomplex, från Adriatiska havet till Ryssland och Spanien.

BYGG- OCH ARBETSLEDNING

Det integrerade systemet för funktionella anläggningar är signaturen som Tradeunique lämnar på alla projekt där vi agerat som en investerare eller huvudentreprenör. Tradeunique har tagit design, montage och reglering av tekniska system och utrustning till högsta standard. Vi använder de senaste tillvägagångssätten inom sektorn för design av tekniska system och den senaste utrustningen från ledande tekniktillverkare. Tekniska system som är designade och framtagna av företaget Tradeunique, tillhandahåller värme och ventilation av rum, belysning, telekommunikation- och brandsäkerhet. Alla dessa faktorer bidrar till bekväma förutsättningar för vila och boende. Säkerhetsdatasystem är ansvariga för säkerheten för människor, faciliteter och för affärerna som sker i faciliteterna. Deras uppgift är att upptäcka potentiella risker och att reducera dessa till minimum. Våra faciliteter har brandsäkerhet, inbrottsskyddsvideoövervakning, åtkomstkontroll, utrymning och gasupptäcktsvarnare. Det finns också tekniska system för automatiska controller av de mekaniska installationerna i byggnaden. Faciliteterna har luftkonditioneringssystem, värmesystem, ventilationssystem, automatiska system som kontrolleras och hanteras i varje enskilt rum för belysning och temperaturreglering samt för kontroll och analys av energikonsumtionen. Allt detta gör byggnaderna som är byggda av Tradeunique säkra, komfortabla för boende och arbete och med garanti för absolut säkerhet.

© Tradeunique 2020. All Rights Reserved.