CBRF BARNAUL – BARNAUL, RYSSLAND

UTVECKLARE: Tradeunique
TOTALAREA: 4.500 m 2

RENOVERING

Projektets syfte var att renovera byggnadens originalfasader.

RENT OCH ORGANISERAT

Ren och organiserad affärsstil kombinerat med ett noggrant designat ljussystem är den ideala operativa atmosfären som är komfortabel för både personal och besökare.

LÄGE:
Barnaul, Russia

UTVECKLARE:
Tradeunique

TOTALAREA:
4.500 m²

PROJEKTSPECIFIKATION:
Rekonstruktion och renovering

TRADEUNIQUES ROLL:
Design, Entreprenör

Projektets syfte var att renovera byggnadens originalfasader.

Ren och organiserad affärsstil kombinerat med ett noggrant designat ljussystem är den ideala operativa atmosfären som är komfortabel för både personal och besökare.

Byggnadens skick hade avsevärt försämrats med åren och var i behov av en större renovering. Under alla år som byggnaden hade varit i drift hade trägolven blivit förslitna och försvagade, väggar hade spruckit pga oregelbundna sättningar i byggnaden och dess dekorationer såsom målningar med mera hade kraftigt blivit slitet och förstört. Flera väggar i byggnaden hade dessutom fuktskador orsakade av bristfälliga tätskikt.

Projektet tillhandahöll renovering av byggnadens originalfasader, renovering av de förstörda dekorationsdetaljerna, byte av golv och modernisering av taket. För att förhindra översvämning under huset orsakat av grundvatten sänktes marken runtomkring byggnaden och entrévåningens samtliga tätskikt på golv och väggar renoverades.

© Tradeunique 2020. All Rights Reserved.